YURT DIŞINDAN (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İNGİLTERE, VD.) VERİLEN ÖDÜL VE SERTİFİKALARDAN BAZILARI :
 


 


Ayrıca International Biographical Center ve American  Biographical Institute tarafından değişik tarihlerde kendisine  başarılarından dolayı otuz civarında farklı övünç belgeleri verilmiştir. Yurt Dışında özellikle orada yaşayan Türk toplumunun bilgilendirilmesi amacıyla, Halk Sağlık Eğitimi, Evlilik Okulu, Yetişkinler Okulu Hizmeti olarak on altı kez konferans verilmiştir.
 

 YURT İÇİNDEN (DEVLET, ÜNİVERSİTELER, BİLİM, KÜLTÜR KURULUŞLARI VD. ) VERİLEN ÖDÜL VE SERTİFİKALARDAN BAZILARI :
 


T.C Cumhurbaşkanımız, Rahmetli Sayın Turgut ÖZAL tarafından kendisine Çocuk Güvenliği, Çocuk Rehberliği ve Aile Refahı alanlarındaki üstün başarılarından dolayı törenle plaket verilmiştir.
 T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumundaki çalışmalarında dolayı, zamanın Devlet Bakanı Sayın Işılay SAYGIN tarafından kendisine teşekkür belgesi verilmiştir.
 


T.C. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Faruk GÜRLER Kışlasında bir, Levazım Okul Komutanlığında beş kez "Askerin Psikososyal Özellikleri ve Başarılı Uyumlarının Esasları (Military Social Work) " konularında General ve Üst Rütbeli Subaylara talep üzerine konferanslar verdi. Tümgeneral Sayın Oltan EVREN kendisine başarılı sunumlarından dolayı teşekkür etti . Katılım Belgesi ile kristal Atatürk Büstü sundu.
 


T.C. İçişleri Bakanlığı Florya Polis Eğitim Merkezinde, sınıflarda, kimi kez de stadyumda üst rütbeli polislerin de katıldığı ortamlarda bir yıl süre ile Psikososyal Alanlarda dersler verdi. Kendisine bu hizmet ve katkılarından, başarılarından dolayı okul müdürlüğü tarafından belge ile Polis Arması Plaketi verildi.
 


T.C. T.B.M.M. Sayın bir Milet Vekili tarafından , toplumumuza yaptığı bilimsel ve halk hizmetlerinden dolayı kendisine törenle plaket verilmiştir.
 


T.C. Hacettepe Üniversitesi tarafından kendisine başarılarından dolayı, değişik tarihlerde üç adet plaket verilmiştir.
 


T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörleri tarafından bizzat kendisine başarılarından dolayı değişik tarihlerde iki adet plaket verilmiştir.
 


T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Ek Görev ile yirmi yıl Öğretim Üyeliği yaptı. " Sporda Psikososyal Alanlar " Doçent ve Profesörlük Dalını Yüksek Öğretim Kurumu nezdinde müracaatları ile, toplumumuza kazandırdı.Burada çok sayıda Akademisyenin Yetişmesinde Hizmet etti. Sınav Jürilerinde Tez Danışmanlığında vd. görev aldı.
 


Bir Devlet Büyüğümüz, Tunus Başbakanının kendisine hediye ettiği sedef kaplı nadide bir eseri, başarılı çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Kemal ÇAKMAKLI ya armağan etti. 
 


International Lions
Kuruluşları tarafından kendisine verdiği konferans ve katkılarından dolayı kırk civarında teşekkür belgesi de verilmiştir.
 


İş Adamlarının, İş Verenlerin daveti üzerine bazı fabrikalarda " İşçinin Psikososyal Özellikleri ve Başarılı Uyumlarının Esasları (Industrial Social Work )" konusunda konferanslar verdi. Talep üzerine de " Endüstride İş Veriminin Arttırılması" Kitabını yazarak toplumumuzun istifadesine sundu.
 


T.C. Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Özel Akra FM Televizyon Habercilik ve Yapım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından kendisine  radyolarında yaptığı başarılı programlarından dolayı plaket verildi.
 


T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Asfa Eğitim Kurumları tarafından "Prof. Dr. Kemal ÇAKMAKLI ile Anne Baba Okulu" Programlarını sekiz hafta başarıyla sürdürdü. Bu seminere üçyüz elli civarında katılım oldu. Onlara belge, Kendisine de Taktir Plaketi verildi.
 


Aile, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Psikososyal Tanı ve Bakım, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
nde, Kendi İhtisasıyla İlgili Olarak, İstanbul da Bazı Resmi Kurumların Yanında Örneğin; Bakırköy Kız Sanat Lisesi, Ticaret Lisesi ile Özel Öğretim Kurumlarında Bilimsel Çalışmalar Yaptı.

Bunlardan Bazıları Şunlardır:

Kültür Koleji (Şimdi Kültür Üniversitesi Bölümü de Açılmıştır), Nişantaşı Işık Lisesi (Şimdi Işık Üniversitesi Bölümünü de Açmıştır.), Robert Koleji, Bakırköy Çavuşoğlu Koleji, Yeşilyurt Koleji, St. Benoit Lisesi, Güneş Koleji, Dost Okullarının Tamamı, Kadıköy Anadolu Lisesi İle 20 Kadar Anaokulu.

EK-İ.Ü.Devlet Konservatuarında Çalıştığı Dönemde de Öğrencileri İçin Kurulan Sosyal Destek Birimi - Psikososyal Hizmetler de Uzman Olarak Görev Aldı.
 


İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin en az on beş il ve yöresinde iki yüz civarında konferanslar verdi.

Halk Sağlık Eğitimi, Evlilik Okulu, Anne Baba Okulu, Yetişkinler Okulu hizmetleri adı altında sunduğu konferanslarına katılan bireylerin de teşekkürleri zikredilmelidir.

Örnek olarak, bunlardan birisi şöyledir:

"Prof. Dr. Kemal ÇAKMAKLI, İdeal Bir Neslin Yetiştirilmesindeki Emek ve Katkılarınızdan Dolayı Sonsuz Teşekkürlerimizi Arz Ederiz. Erikçi Ailesi 2006".

Bu yazılar çok değerli bir emek ve işçilikle kristal üzerine yazılmıştır.
 


Tebliğleri ile katıldığı Bilimsel Toplantılardan sonra kendisine verilen çok sayıda "KATILIM BELGELERİ" mevcuttur.   
 


Çeşitli Televizyon Kanallarında
toplam kırk civarında programlara Bilim Adamı olarak katılmıştır. Özellikle bir Televizyon Kanalında senaryolarını kendisi hazırlayarak öğretici filmler çekiminde görev almıştır. Daha sonra o filmleri yorumlayarak çok önemli halk hizmeti sunmaya çalışmıştır.

Bunun yanında başta İstanbul Radyosu olmak üzere değişik radyolarda beş yüz dolayında Bilimsel Tebliğini Program Yapımcısı ve Sunucusu olarak icra etmiştir.
Konuşma Sorunları Çocuk Yetiştirme Sanatı Boşanmada Aile ve Çocuk Aile İçi İletişim
Kekemelik Karı Koca Problemleri Aile Mutluluğu ve Cinsel Sorunlar Aile Terapisi
Okula İsteksiz Çocuklar Aile Danışmanlığı Sıkıntıları Yenebilme Sanatı Gençlik Sorunları
Okul Fobisi (Korkusu) Anne Baba Eş Olmak Başarılı Ders Çalışma Teknikleri Öğrenmek Sanatı
Yetenekli Çocuklar Çocukta Zeka Gelişimi ve Disiplin Eğitimi Hiperaktif Çocukların Sosyal Teşhis ve Tedavileri    
Prof. Dr. Kemal Çakmaklı kendi ihtisası ile ilgili olarak özellikle kitabını yazdığı alanlarda hizmet vermektedir. Nitekim burada bildirilen hususlarda bu şekilde tespit edilmiştir.Ayrıca basılmakta, yazmakta, çevirilmekte olan kitapları da vardır.

Prof. Dr. Kemal ÇAKMAKLI